Een 1ste gesprek

Wanneer u door deze site gesurft hebt en tot de conclusie bent gekomen dat er wel degelijk een probleem is dat een beetje ondersteuning zou kunnen gebruiken, is het wel aangewezen contact op te nemen met een logopediste.

Wat houdt een eerste gesprek in:

  • Tijdens dit gesprek wordt het dossier in orde gemaakt.
  • Het probleem wordt besproken. Op die manier wordt ook duidelijk hoe storend, ernstig het probleem is voor ouders/kind/volwassenen/klasgenootjes ...
  • Er worden een aantal testjes afgenomen die gericht zijn op het specifieke probleem. Op die manier kunnen we zeer juist bepalen op welk niveau het kind staat en hoe groot de achterstand is.

Om de terugbetaling via mutualiteit in orde te brengen zijn volgende documenten nodig:

  • voorschrift van een kinderarts of NKO-arts
  • IQ-gegevens (indien het om een taalstoornis gaat)
  • audiogram (indien het om een taalstoornis gaat)
  • ons verslag
  • een ondertekend exemplaar van de aanvraag voor terugbetaling (met klevertje van de mutualiteit)

 

Wanneer de aanvraag in orde is, kan er een afspraak gemaakt worden om de therapie te starten.
Het kind brengt dan een schriftje mee om in te werken zodat de ouders alles goed kunnen volgen.