Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is.

  • De stoornis is verworven. Dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden vroeger zonder enig probleem. Afasie is dus niet iets waarmee je geboren wordt.
  • Afasie is een taalstoornis en geen spraakstoornis of dementie. De articulatie van woorden en de algemene intelligentie zijn normaal. Dit geeft vaak aanleiding tot grote frustratie bij de getroffene.
  • De problemen ontstaan na een hersenletsel. Dit is in 2/3 van de gevallen een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) in de linker hersenhelft. Maar je kan ook een afasie oplopen op jonge leeftijd zoals na een verkeersaccident of bij een hersentumor.

Behandeling

Over het algemeen zal de logopedist beginnen met het doen van een taalonderzoek.(vaak gebeurt dit onderzoek in het ziekenhuis)
Hierbij wordt gekeken welke taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, lezen en schrijven) gestoord zijn en wat er nog wel goed functioneert.
Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt de logopedist een logopedische diagnose op en een behandelingsplan.
De resultaten van het onderzoek en het voorgestelde behandelingsplan worden met de patiënt en zijn partner besproken.
Ook worden er tips en adviezen gegeven om de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving zo vlot mogelijk te laten verlopen.
De behandeling wordt stap voor stap opgebouwd. Er wordt geprobeerd telkens weer een `stukje taal` terug te krijgen.

Helaas herstelt een afasie haast nooit helemaal.