Leerproblemen

Niet alle kinderen verwerken de leerstof die ze aangeboden krijgen op school even snel of gemakkelijk.
Sommige kinderen hebben een achterstand opgelopen of zijn niet zo goed mee met de rest. De nodige begeleiding brengt daar dan snel verandering in. Deze groep kinderen zijn de kinderen met leerproblemen. Hiermee bedoelen we dat ze van voorbijgaande aard zijn.

Er is daarnaast ook een groep kinderen met een leerstoornis. De achterstand bij deze kinderen is niet zo gemakkelijk en snel weg te werken als bij de vorige groep.
Dit komt doordat het probleem nu bij de verwerking van de leerstof zit. Het gaat hier over een inwendig probleem.

Bekende voorbeelden hiervan zijn:

  • dyslexie (stoornis in het lezen)
  • dyscalculie (stoornis in het rekenen)
  • dysorthografie (stoornis in de spelling)

Een zeer belangrijk kenmerk van deze leerstoornissen is dat ze enorm hardnekkig zijn.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en met spelling en dit ondanks een goed onderwijs, normale economische, sociale en emotionele omstandigheden en zonder dat er sprake is van een duidelijke handicap.
Als goed begaafde leerlingen dyslectisch zijn ondervinden zij veel onbegrip in hun omgeving. De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten die gemakkelijk te vermijden waren bv. 'kineren' in plaats van 'kinderen' schrijven.
Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig.
In vreemde talen geeft dit heel wat problemen. Daarom leren de leerlingen vanaf het eerste jaar secundair onderwijs Engels. In het lager onderwijs krijgt het Frans als eerste vreemde taal veel aandacht.
De taallessen worden indien nodig ondersteund door logopedie.

Dysorthografie

Men spreekt van dysorthografie als leerlingen opvallende spellingmoeilijkheden vertonen en bovendien ook een gestoord handschrift hebben.
Het geschrift is dan moeilijk leesbaar, ongeordend en slordig.
Leerkrachten moeten dan extra moeite doen om toetsen en taken te lezen. Het gebeurt regelmatig dat goede antwoorden of goede opstellen slecht worden gequoteerd omwille van de slechte leesbaarheid ervan.

Dyscalculie

Men spreekt van dyscalculie als leerlingen blijvende en opvallende moeilijkheden hebben met rekenvaardigheden en wiskunde en dit ondanks een normale intelligentie.
Deze leerlingen kunnen moeilijkheden hebben met het begrijpen van de wiskunde, maar de moeilijkheden kunnen zich ook uiten in opvallend veel rekenfouten zonder gemis aan begrip.